Disponibile pe categorii de vârstă, cuprinse între 8 – 15 ani.

Cercuri de performanță IQ Academy pentru olimpiada de matematică.


Cercurile de performanță IQ Academy pentru pregătirea olimpiadei de matematică este o inițiativă Nerdvana cu scopul de a educa tinerii în matematică.

Ele se desfășoară în cadrul sediului Nerdvana. Sunt prevăzute cu un sistem hibrid de teleconferințe care filmează sala și ecranul profesorului și prin care pot adresa întrebări instructorului în timp real. Astfel, elevii care nu pot veni fizic (din motive medicale sau că nu sunt în București) pot participa și interacționa în cadrul cercului.

Lecțiile acestui curs acoperă programa de olimpiadă la matematică, dar nu se opresc aici, scopul final fiind de a forma minți algoritmice și a crea matematicieni cu cunoștințe de bază complete. În acest sens evităm “dopajul” (predarea în avans a unor cunoștințe, fără a preda prerechizitele necesare, în scopul obținerii unor rezultate mai bune la olimpiadă).

Lecțiile sunt împărțite astfel încât să acopere anul școlar în ritmul de o lecție pe săptămână, circa 40-44 de lecții. Fiecare lecție durează două ore. Unele lecții sunt concursuri cu participare de acasă, ele dublând lecția din acea săptămână.

Modul de predare este full feedback: la fiecare lecție predată, elevii primesc și rezolvă teme, iar instructorii corectează și oferă feedback individual și personalizat astfel încât fiecare student să își înțeleagă erorile și să corecteze propriul cod. 

Clasa a șasea (6)

Adresat elevilor ce termină clasa a cincea (la final de an 2023-2024).

Grupe nouă. Sunt necesare cunoștințe de bază ale matematicii.

Profesor: Traian Preda.


Clasa a șaptea (7)

Adresat elevilor ce termină clasa a șasea (la final de an 2023-2024).

Grupe în derulare. Sunt necesare cunoștințe de bază ale matematicii.

Profesor: Traian Preda.