Disponibile pe categorii de vârstă, cuprinse între 8 – 15 ani.

Cercuri de performanță IQ Academy pentru olimpiada de fizică.


Cercurile de performanță IQ Academy pentru pregătirea olimpiadei de fizică este o inițiativă Nerdvana cu scopul de a educa tinerii în fizică.

Ele se desfășoară în cadrul sediului Nerdvana. Sunt prevăzute cu un sistem hibrid de teleconferințe care filmează sala și ecranul profesorului și prin care pot adresa întrebări instructorului în timp real. Astfel, elevii care nu pot veni fizic (din motive medicale sau că nu sunt în București) pot participa și interacționa în cadrul cercului.

Lecțiile acestui curs acoperă programa de olimpiadă la fizică, dar nu se opresc aici, scopul final fiind de a forma minți algoritmice și a crea fizicieni cu cunoștințe de bază complete. În acest sens evităm “dopajul” (predarea în avans a unor cunoștințe, fără a preda prerechizitele necesare, în scopul obținerii unor rezultate mai bune la olimpiadă).

Lecțiile sunt împărțite astfel încât să acopere anul școlar în ritmul de o lecție pe săptămână, circa 40-44 de lecții. Fiecare lecție durează două ore. 

Modul de predare este full feedback: la fiecare lecție predată, elevii primesc și rezolvă teme, iar instructorii corectează și oferă feedback individual și personalizat astfel încât fiecare student să își înțeleagă erorile și să își însușească cunoștințele pentru lecțiile viitoare. 

Clasa a șasea (6)

Adresat elevilor ce termină clasa a cincea (la final de an 2023-2024).

Grupe nouă. Sunt necesare cunoștințe de bază ale matematicii.

Profesor: Ioana Stoica.


Clasa a opta (8)

Adresat elevilor ce termină clasa a șaptea (la final de an 2023-2024).

Grupe în derulare. Sunt necesare cunoștințe de bază ale fizicii.

Profesor: Ioana Stoica.